DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA-USLUGE SANITARNE ZAŠTITE

Mjere suzbijanja štetnika ( DDD mjere ) - općenito

Mjere deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije provode se u građevinama, postrojenjima, prostorima, prostorijama, na uređajima i opremi osoba koje obavljaju gospodarske djelatnosti i u djelatnostima na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije, objektima za javnu vodoopskrbu i uklanjanje otpadnih voda te deponijima za odlaganje komunalnog otpada, u djelatnosti javnog prometa i prijevoza, u i oko stambenih objekata, na javnim površinama i javnim objektima u gradovima i naseljima, u turizmu te drugim objektima. ddd mjere, ddd usluge, dezinsekcija, deratizacija, dezinfekcija, sanitarna, sanitarne, zaštita, zaštite, uzorkovanje, uzorkovanja, briseva, brisevi, HACCP, kontrola mikrobiološke čistoće, mikrobiološka, čistoća, uzorkovanje hrane i vode, preventivna dezinsekcija, preventivna deratizacija, kemijska dezinsekcija, kemijska deratizacija, mjere dezinsekcije, metode dezinsekcije, metode dezinfekcije, metode deratizacije, zdravstvena ispravnost, deratizacija i dezinsekcija, služba, službe, servis, servisi, zavod, zavodi, tvrtka, tvrtke, ddd, mjera, mjere, mjeri, plan provedbe, potvrda, potvrde, o, obvezatnoj, obaveznoj, rijeka, zavod, za javno, zdravstvo, zzjz, sanatio, zeshs, fuckala, fučkala, sanitres, sani tres, salubris, sanvet, san vet, san-vet, sanitacija, koprivnica, eko standard. ekostandard, eko-standard, biosan, bio san, bio-san, ekocijan, eko cijan, eko-cijan,cijanizacija, id 90,id eko, id, icc3D,icc 3d, id-90,id-eko,pestic, kraljevica, crikvenica opatija eko, crikvenica, opatija, eko, ekoderatizacija, eko deratizacija, eko-deratizacija, eko servis matić, eko-servis matić, ekoservis matić, eko matić, servis matić, eko servis matic, eko-servis, matic, ekoservis matic, matic, matić, sanitres, sani tres, sani-tres anparo, tehnologija, čistoće, cistoce, cistoće, čistoce, tehnologije, pula, istra, zagrebački, zagrebacko, ekološko, ekolosko, sanitacijski, higijenski,

Koja je svrha DDD mjera - DDD usluga?                                                        FACEBOOK -ŠVAJGER DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA

Dezinsekcijom-riješiti se žohara, mrava, muha, komaraca, buha, stjenica, uholaža, osa, stršljena ,stonoga , škorpiona , moljaca, krpelja itd

Deratizacijom -riješiti se miševa, štakora, voluharica i drugih glodavaca

Dezinfekcijom-riješiti se štetnih mikroorganizama (bakterija, virusa, gljivica, protozoa)

Mjere dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije podrazumijevaju složene, pažljivo planirane cjelovite postupke suzbijanja štetnih insekata, štetnih glodavca ili mjere uništavanja mikroorganizama, odnosno kombinaciju preventivnih i kurativnih mjera s konačnim ciljem postizanja smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih insekata i štetnih glodavca

Dezinsekcijakombinacijom ovih mjera dezinsekcije odnosno metoda dezinsekcije provodimo suzbijanje broja kukaca, što ovisi o dobrom poznavanju biologije poglavito njihove građe, ponašanja, razmnožavanja, rasta i razvoja s ciljem potpunog otklanjanja bez recidiva....

  • Fizikalna dezinsekcija- primjena visoke ili niske temperature, tlaka, svjetlosti fizikalnih principa i zakona
  • Mehanička dezinsekcija- mreže sitne oke, prepreke, zračne zavjese, ljepljive klopke s feromonima i mekama udaranje mlatilicama
  • Biološka - upotreba npr kokošaka u eliminiaciji larvi muha,Bacillus thurigiensis u šumarstvu 
  • KEMIJSKA DEZINSEKCIJA- upotreba kemijskih preparata poznatih osobina s  trenutnim (knock down) i produženim (rezidualnim) djelovanjem primjenom tehnologije koje će pripravke ubaciti na staništa, prebivališta i puteve kretanja štetnih insekata. Preparati na štetne insekte djeluju kontaktno (dodirom), probavno (unošenjem u probavni trakt) te respiratorno (oni za koje je poznato da su u tim koncentracijama opasni za ciljane insekte a neopasni za ljude i kućne ljubimce).

  Provođenje obvezatnih DDD mjera obvezna su osigurati trgovačka društva, ustanove i druge pravne te fizičke osobe koje obavljaju djelatnost osobnim radom i pojedinci vlasnici, posjednici ili nositelji upravljanja objektima.

  Dezinsekcija i deratizacija se provodi u prostorijama, na uređajima, vozilima, opremi, priboru, radnim i drugim površinama, te predmetima                                KLIK -DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA DEZINFEKCIJA ŠVAJGER NA FACEBOOKU

  u objektima iz članka 10.st.1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br.79/07, 113/08) koji podliježu sanitarnom nadzoru 

  1. objekti za proizvodnju i promet namirnica (različiti proizvodni pogoni hranr, ugostiteljski objekti, restorani, kuhinjski blokovi, trgovački objekti, tržnice i dr.)

  2. svi objekti zdravstva i zdravstvene djelatnosti

  3. objekti namijenjeni za smještaj većeg broja ljudi (studentski, učenički , umirovljenički-starački  domovi, socijalne ustanove (domovi za napuštenu djecu),

      škole, vrtići, prihvatilišta, radničke nastambe, hoteli turistički objekti idr.)

  4. svi objekti odgojno- obrazovne namjene (ustanove predškolske skrbi ili škola) posebice kod pojave masovne ušljivosti

 • 5. objekti za sport i rekreaciju

  6. objekti i sredstva javnog prijevoza putnika (autobusni, željeznički kolodvori, luke i zračne luke i vozila, avioni,brodovi)

  7. prostori stambenih i poslovnih zgrada (zajednički prostori u zgradama- podrumi, tavani idr.) s pripadajućim vanjskim okolišem

  8. objekti obrta i usluga (frizerskih, kozmetičkih , pedikerskih usluga, uljepšavanja, solariji, masaže, welness, fitness), sportski klubovi, dvorane i objekti , bazeni i ostali objekti športske rekreacije

  9. mjesta za javna okupljanja (kino dvorane, mjesta za smještaj pučkih fešta i raznih manifestacija,

  10. deponije otpada te naprave za odlaganje i sakupljanje krutog i tekućeg otpada

  Provedba dezinsekcije u svim gore navedenim objektima obvezna je radnja do smanjenja broja insekata na biološki minimum.

  Dezinsekcija se provodi najprihvatljivijim postupcima i metodama kojima se štiti zdravlje ljudi, životinja i općenito okoliš u smislu minimalno prihvatljivih količina toksičnih tvari, a maksimalne učinkovitosti. Prednost pri izvedbi dezinseksijskih radnji dat će se asanacijskim mjerama i uništavanju insekata u njihovim razvojnim oblicima (larvicidni tretmani).

   Dezinsekcija se prema mjestu tretiranja dijeli na:

  • Dezinsekciju u zatvorenom dakle unutar poslovnih, stambenih, javnih zgrada i gospodarskih objekata za proizvodnju i promet hranom , robama i uslugama, u turizmu, športu, obrazovanju  Primjenjuje se u prostorijama gdje se hrana pripravlja, prerađuje i skladišti, u različitim prodavaonicama prehrambene robe, kuhinjama i sl.)
  • Dezinsekciju na otvorenom, odnosno na javnim površinama, kanalizacijama, septičkim jamama, rijekama, potocima, barama, jezerima , na parkovima i zelenilu itd. Podrazumijeva tretman okoliša, pa je potrebno voditi računa o sigurnosti po neciljane vrste i organizme te na bilje i raslinje (floru).Obzirom da sve na kraju završava u nekakvim vodenim recipijentima potrebno je izabrati insekticid koji će se raspasti na netoksične spojeve
                Posebna vrst dezinsekcije - fumigacija                                                 Za više....kliknite na link KEMIJSKA DEZINSEKCIJA

Deratizacija nakon izvida i ankete u prostoru, kombinacije otklanjanja sanitarno-higijenskih i građevinsko tehničkih nedostataka u suradnji s korisnikom, provodimo asanaciju okoliša i infestiranog objekta a suzbijanje štetnih glodavaca (najčešće miševa, štakora ili voluharica) nastavljamo provedbom slijedećih metoda za uništavanje glodavaca ,uklanjanje ili otklanjanje glodavaca

 • Mehanička deratizacija - postavljanjem žičane mreže sitne oke, preprekama, metalnim oblogama u vratima, ljepljivim klopkama mišolovkama, živolovkama -kavezi
 • Fizikalna deratizacija - primjena visoke ili niske temperature da bismo odbili miševe i štakore, tlaka, ultrazvuka
 • KEMIJSKA DERATIZACIJA- korištenje zatrovanih meka i sredstava (kemikalija) otrova koje će glodavci u sebe unijeti konzumacijom ili čišćenjem krzna. U tu svrhu koriste se antikoagulanti koji sprečavaju zgrušavanje krvi u sisavaca, što miševi i štakori i jesu.                                          

              Za više....kliknite na link KEMIJSKA DERATIZACIJA

Dezinfekcija-prvenstveno uzorkovanjem mikrobiološke čistoće pri preventivnoj odnosno pri kurativnoj dijagnostici a zatim i anketom te konzultacijama s drugim nadležnim zdravstvenim službama (u slučaju da je izbilo otrovanje ili epidemija) započinjemo utvrđivanje prisustva štetnog mikrorganizma - etiologije. Zatim po utvrđenom štetnom mikroorganizmu i njegovom kemijskom suparniku (antibiogram) u skupini dezinficijensa nastupamo dezinfekcijom kombinacijom svih raspoloživih tehnologija ne bismo li dezinficijensom suzbili prisustvo mikroorganizma i njihov daljnji razvoj u prostorima, na površinama i opremi. Dezinfekciju provodimo kombinacijom slijedećih metoda:

 • Mehanička dezinfekcija - pranje, čišćenje, metenje, usisavanje
 • Fizikalna dezinfekcija - primjena visoke ili niske temperature, tlaka, fizikalnih principa i zakona
 • Kemijska dezinfekcija - upotreba kemijskih preparata - dezinficijensa
   

Kontrola mikrobiološke čistoće - "BRISEVI"-uzorkovanje

PRAVILNIK O UČESTALOSTI KONTROLE I NORMATIVIMA MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE U OBJEKTIMA POD SANITARNIM NADZOROM (NN 137/09) - suprotno vjerovanju obuhvaća ne samo  subjekte u poslovanju hranom (SPH) kao što su restorani, bistroi, pizzerie, gostionice, krčme, pečenjarnice, buregdžinice, pekarnice, trgovine,   već i na pravne osobe koje  prometuju pićem i napitcima, te sve  objekte pod sanitarnim nadzorom  dakle nadzorom sanitarne inspekcije  (caffe bar,smootie bar, vinarija i  vinoteka, osobne usluge - frizera,  pedikera,  tatoo, piercing, solarij, kozmetika,  masaže, sport, fitness i gym, privatne zdravstvene i  stomatološke usluge,vrtići, rođendaonice, igraonice, škole i domovi umirovljenika, obiteljski domovi, usluge prometa predmetima opće uporabe (POU). Više klikom na link.......

PROPISUJU GA JOŠ I :

U vodičima i HACCP projektima spominje ga se kao "kontrola mikrobiološke čistoće objektivnim metodama" 

Konzultacijske usluge pri procesuiranju hrane na zdravstveno ispravan- siguran način

Propisuju uvodjenje preventivnog sustava samokontrole prema načelima HACCP-a:

Zakon o hrani 81/1314/1430/15

Pravilnik o higijeni hrane 99/07 članak 5.osobitoTOPLOMJERI ZA HACCP

Služimo se vodičima kroz HACCP dobre higijenske prakse (za koje je od strane Ministrstva zdravlja utvrđeno da se preporučaju koristiti pri uspostavi HACCP sustava) koristeći svoje stečeno obrazovanje sanitarnih djelatnika primjenjujući postupke, educirajući korisnike ,uspostavljamo izrađujemo dokumentaciju i procedure te demonstriramo provedbu u praksi. Opremamo umjerenim mjernim uređajima (npr. toplomjeri) 

NAVEDENI VODIČI nisu propisi,pravilnici ili uredbe sa zakonskom snagom,već su smjernice i podložni su promjenama i doradama obzirom na iskustva iz prakse.

No dobar su okvir da se shvati intencija,cilj i svrha postupaka i procedura (osiguranje zdravstveno ispravne hrane u svakoj fazi njena procesuiranja do konzumacije) npr.

Vodič kroz HACCP za institucionalne  kuhinje

Vodič kroz HACCP za dječje vrtiće

Vodič dobre higijenske prakse za ugostitelje,

Vodič kroz HACCP za slastičarstvo,

Vodič kroz HACCP za ugostiteljstvo

Vodič kroz HACCP za pekarstvo,

 

Vodič kroz HACCP u trgovini,

ZAGREB,Savska cesta108      01/61 77 775;01/ 61 10 194; 098/66 44 64; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

      ISTRA POREČ,Filipini 10C         052/460 050, 098/ 276 768; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.